2024 AYT tamamlandı… İşte sınav sorularına dair uzman yorumları

2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

2024 AYT’de çıkan tüm soruları Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt ve her branşı ayrı ayrı eğitimciden oluşan uzman bir heyet inceledi. İşte ders ders analizler:

MATEMATİK: 2024 AYT matematik testi genel itibari ile kazanımlara uygun, öğrencilerin bilgisini ölçen zor sorulardan oluşan bir sınavdı. Logaritma konusundan her öğrencinin yapamayacağı zorlukta soru hazırlanmış.

* 5 trigonometri,
* 4 integral,
* 3 türev,
* 2 limit sorusu vardı.

2021’DEN BİLE ZORDU

Genel itibari ile matematik testinde işlem kalabalığı gerektiren sorular bulunurken yeni nesil tarzda çok soru bulunmuyordu. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönütlere göre 2021 AYT matematik testine kıyasla daha zor bir testti.

Geometri soruları da matematik soruları gibi eleyici sorulardan oluşmaktaydı ve işlem kalabalığı gerektiren sorular bulunuyordu. Geometri soruları trigonometri hariç 9 sorudan oluşuyordu, 2-3 tane oldukça zorlayıcı soru vardı. Geometri soruları da adayların bilgilerini ölçmeye yönelik hazırlanmış.

Cihan Yeşilyurt

FİZİK İŞLEM DEĞİL YORUM AĞIRLIKLIYDI

FİZİK: 2024 YKS/ AYT Fizik soruları beklenildiği gibi 11. ve 12. Sınıf müfredatına uygun sorulmuştur. Genel olarak soruların mekanik ünitesi ağırlıklı olduğu görülmektedir. Son yıllarda olduğu gibi işleme dayalı soru sayısı az, yoruma dayalı ve bilgi ağırlıklı soru sayısı fazladır. Günlük hayatta fizik bilgilerinin kullanıldığı soruların ön planda olduğu görülmektedir. Düzenli ve disiplinli çalışan öğrencilerin zorlanmadan yapacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

11 VE 13. SINIFTAN SORULDU

KİMYA: 2024 AYT Kimya soruları MEB müfredatına uygun konu dağılımında olup, 8 soru 11. Sınıf kazanımlarından, 5 soru ise 12. Sınıf müfredatından gelmiştir. Soru sayıları önceki yıllarla uyum göstermektedir. Sorular hem işlem becerisini ölçmek, hem temel bilgi birikimini kullanarak yorum yapıp sonuca ulaşabilecekleri tarzda sorulmuştur. Düzenli çalışan öğrenciler Kimya sorularında zorlanmamıştır.

ÇELDİRİCİ ŞIK NEREDEYSE YOKTU

BİYOLOJİ: 2024 YKS/AYT Biyoloji soruları müfredata uygun kazanımlardan olmanın yanı sıra geçmiş yıllara kıyasladığımızda temel bilgiler düzeyinde ve çeldirici şıkların neredeyse olmadığı bir sınavdı. 2024 AYT Biyoloji sorularının bir kısmının hayata aktarılabilirliği daha çok olan sorular olduğunu düşünebiliriz.

18 SORU DA MÜFREDATTAN 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: 2024 AYT Edebiyat testinde 1 Sözcükte Anlam, 1 Cümlede Anlam, 4 Soru Paragrafta Anlam olmak üzere 6 soru Türkçe Anlam Bilgisi kısmından gelmiştir. 6 soru Halk Edebiyatı, 5 soru Divan Edebiyatı, 1 soru Edebi Akımlar, 1 soru Tanzimat Edebiyatı, 1 soru Servet-i Fünun Edebiyatı, 4 soru Cumhuriyet Edebiyatı konularında olmak üzere 18 soru Edebiyat kısmından gelmiştir.

Soruların tamamı MEB müfredatından olup geçmiş yıllara paralel bir konu dağılımına sahiptir. Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatından gelen sorular ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkmıştır. Felekten şikayet, Halk Hikâyesi, Kutadgu Bilig soruları eleyici ve farklı olarak nitelendirilebilir.

Yeni nesil diyebileceğimiz diyalog üzerinden eser ve sanatçı bilgisi irdeleme sorusu 1 soru olarak bu sınavda yine karşımıza çıkmıştır. Cumhuriyet Dönemi paragrafta tanıtılan sanatçı kimdir? tarzı sorularda (Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu) farklı olarak sanatçıların ön plana çıkmış eserlerinden ziyade biraz daha detay eserler verilmiştir.

Genel olarak AYT Edebiyat testi orta seviye sorulardan oluşmaktadır. Sürpriz diyebileceğimiz felekten şikayet, halk hikâyesi soruları sorulmuştur. Sınav düzenli tekrar yapan ve deneme çözen öğrencilerin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşmaktadır.

SORU KÖKÜNÜ KAVRAYAN HERKES DOĞRU ÇÖZDÜ

TARİH: 2024 AYT Sosyal 1 ve Sosyal 2 Tarih soruları MEB müfredatına uygundur. Genel olarak MEB’in yayınlamış olduğu deneme ve sorulara paralel düzeyde ve orta zorlukta sorular sorulmuştur. Sınav sürecinde disiplinli çalışan ve düzenli konu tekrarları yapan, soru kökünü iyi okuyan öğrenciler Tarih sorularını yapacaklardır.

BİLGİ AĞIRLIKLI SORULAR

COĞRAFYA: 2024 YKS/AYT Coğrafya 11. ve 12. Sınıf MEB müfredatı kapsamına uygun hazırlandığını söyleyebiliriz. TYT Coğrafya konularına göre daha çok bilgi düzeyini ölçme ağırlıklı olup ve bilgisi olmayan öğrencilerin yapabileceği sorular olmadığını söyleyebiliriz. Sos 2 Coğrafya testinin ise daha detay ve daha net bilgi ağırlıklı hazırlandığını söylemek mümkün. Harita ve Grafik yorumlaması yapabilmek AYT Coğrafya sorularının çözümünü kolaylaştırır. Coğrafya Sos 1 ve Sos 2 testlerinde genel anlamda kültür bölgeleri, çevre sorunları, boğazlar ve kanallar, ekstrem doğa olayları, nüfus politikası, biyoçeşitlilik konularından soru hazırlanmış.

ORTA ZORLUKTAYDI

FELSEFE GRUBU: 2024 AYT Felsefe Grubu soruları müfredatla uyumluydu. Öğrencilerimizden aldığımız geri bildirime göre Felsefe grubu sorularının orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir